Sluitplan

Grote diversiteit in cilindersluitsystemen

Een sluitsysteem is de combinatie van cilinders en de daarbij behorende sleutels van verschillende sluitingen(permutaties) en/of verschillende sleutelprofielen, die met elkaar in een functioneel verband staan.

Sluitende cilinders

De meest eenvoudige uitvoering van een sluitsysteem is een situatie die we eigenlijk geen systeem mogen noemen, namelijk toepassing van verschillend sluitende cilinders. In een dergelijk geval zijn de cilinders verschillend gepermuteerd en heeft iedere cilinder en dus iedere deur, een eigen sleutel, die afwijkt van de anderen. Iemand die alle deuren moet kunnen bedienen, dient van alle betreffende deuren een sleutel te hebben.

Gelijksluitende cilinders

Vooral voor toepassing in woningen brengt een sluitsysteem van gelijksluitende cilinders veel comfort en bedieningsgemak. In zo’n systeem zijn alle in de woning toegepaste cilinders gelijk gepermuteerd, waardoor alle deuren met dezelfde sleutel afsluitbaar en te openen zijn. Nadeel van een dergelijk systeem is dat bij verlies of diefstal van de sleutel, alle cilinders moeten worden vervangen of aangepast. De voordelen van het kunnen bedienen van alle sloten met één sleutel en de beperkte sleutelbos wegen echter ruimschoots op tegen dit nadeel.

Twee cilinders

De kleinst denkbare seriesluiting/sluitsysteem bestaat uit twee cilinders, die beiden verschillend gepermuteerd zijn en dus van elkaar verschillende sleutels hebben. Daarboven geplaatst een hoofdsleutel, waarvan de permutatie zodanig is berekend, dat deze sleutel beide cilinders kan bedienen. Op dezelfde manier kan een hoofdsleutelsysteem (afbeelding 1) bestaan uit een groter aantal cilinders die allemaal verschillend sluitend zijn, met daarboven een hoofdsleutel. Het aantal verschillende cilinders die te rangschikken zijn onder een hoofdsleutel is zodanig groot, dat nauwelijks beperkingen in de toepassing nodig zijn.

afbeelding 1

afbeelding 2

Generale hoofdsluiting

Vaak worden sluitsystemen onderverdeeld in groepen van verschillende cilinders, waarboven een hoofdsleutel, die alle cilinders in die groep kan bedienen. Boven de hoofdsleutels kan een generale hoofdsleutel worden gecreëerd, die zowel de functies van de hoofdsleutel in zich heeft als die van alle andere sleutels van het systeem. Een generale hoofdsleutel kan alle cilinders in een sluitsysteem bedienen. Deze groepsonderverdeling kan, afhankelijk van het aantal cilinders en de permutatiemogelijkheden van het cilindersysteem, vaak worden uitgebreid, waardoor meerdere niveaus en meerdere groepen kunnen worden toegepast (afbeelding 2).

afbeelding 3

Centraalsluiting

Eén van de meest toegepaste sluitsystemen is de centraalsluiting. Centraalsluiting (afbeelding 3) houdt over het algemeen in dat een aantal deuren verschillend sluiten, dus allemaal zijn voorzien van verschillend gepermuteerde cilinders, maar dat een centrale toegangsdeur door alle individuele sleutels wordt bediend. Dergelijke systemen worden veelal toegepast in appartementsgebouwen. Centraalsluiting wordt ook toegepast op een gemeenschappelijke berging of garageruimte.

© Copyright - Sleutel van Rijen